REGULAMENT jurati UDSR

capitol i

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DE jurati

1.1

COMPUNERE SI RASPUNDERI

1.1.1

Scopul Comisiei de Jurati este formarea, organizarea, controlul si perfectionarea arbitrilor din cadrul UDSR si asigurarea unui cadru propice desfasurarii si dezvoltarii activitatii de jurizare.

1.1.2

Acesta se compune dintr-un presedinte si minimum 2 membri. Comisia se intruneste periodic de cate ori este nevoie. In cazuri extreme, in care intalnirea Comisiei nu este posibila, aceasta se poate organiza live pe softurile online.

1.1.3

Atributiile presedintelui Comisiei de Jurati al fiecarei categorii de dans:
a. organizeaza si conduce activitatea Comisiei;
b. propune lista de arbitri care va activa la Concursul National si Cupa Romaniei;
c. stabileste strategia Comisiei;
d. informeaza Comitetul Executiv despre activitatea Comisiei si problemele aparute;
e. propune proiectul de buget necesar Comisiei pentru desfasurarea activitatii;
f. prezinta Adunarii Generale raportul anual al Comisiei;
g. aproba sau modifica Comisiile de Jurati pentru competitiile zonale, nationale si international la propunerea organizatorului;
h. propune lista juratilor eligibili pentru participarile arbitrilor la competitiile externe;
i. in cazul competitiilor internationale organizate in Romania, a celor nationale si zonale, aproba Presedintele Juriului la propunerea organizatorului;
j. propune Comisiei si trimite spre aprobarea Comitetului Executiv, Presedintele Juriului si lista juratilor in cazul Concursului National si Cupei Romaniei;
k. hotaraste in orice alta situatie neprevazuta in prezentul regulament.

1.1.4

Atributiile membrilor Comisiei :
a. Sa fie consultati in toate prolemele majore si raspund in scris Presedintelui Comisiei de Jurati;
b. Sa propuna Presedintelui Comisiei lista de jurati care pot participa la examenul practic de avansare in rang in sistem paralel la Concursul National si Cupa Romaniei;
c. Sa propuna Presedintelui Comisiei noi modificari sau adaugiri la regulament;
d. Asigura suport Presedintelui Comisiei la elaborarea Regulamentului si ale celorlalte documente;
e. Urmaresc, impreuna cu Secretarul General, aplicarea si respectarea regulamentului si a actelor administrative ale Comisiei de Jurati.

1.2

ATRIBUTIILE COMISIEI DE JURATI

Conform Statutului UDSR, Comisia de Jurati coordoneaza formarea, avansarea si perfectionarea arbitrilor, precum si activitatea acestora si are atributia de a intocmi rapoarte periodice catre Comitetul Executiv si de a prezenta raport scris in fata Adunarii Generale. In puls, prin prezentul Regulament se stabilesc urmatoarele atributii:

1.2.1

Elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare, precum si celelalte acte administrative ale activitatii de jurizare, in conformitate cu regulamentele UDSR;

1.2.2

Analizeaza contestatiile privind interpretarea regulamentelor si regulilor;

1.2.3

Aproba organizarea cursurilor de formare si prefectionare a juratilor si elaboreaza tematici pentru aceste cursuri;

1.2.4

Gestioneaza si organizeaza evidenta corpului de jurati din cadrul UDSR;

1.2.5

Supravegheaza comportamentul social si moral al juratilor si al Presedintelui de Juriu si controleaza activitatea acestora, pe parcursul desfasurarii oricarei competitii;

1.2.6

Decide asupra aspectelor care nu sunt prevazute in acest regulament si supune aprobarii Comitetului Executiv aceste decizii;

1.2.7

Tine evidenta participarii juratilor la competitiile zonale, nationale si internationale;

1.2.8

Colaboreaza cu Comisia de Disciplina, in vederea rezolvarii conflictelor disciplinare aparute. In cazul in care Raportul unui Presedinte de Juriu mentioneaza abateri, Comisia de Jurati are obligatia de a informa imediat Comisia de Disciplina;

1.2.9

Propune Comitetului Executiv evidentierea juratilor cu rezultate deosebite;

1.2.10

Primeste propuneri din partea membrilor UDSR referitoare la imbunatatiri sau modificari ale Regulamentului. Propunerea trebuie sa fie depusa oficial, in scris. Daca se constata oportunitatea propunerii, aceasta se va publica pe site-ul oficial al UDSR. Comisia o va discuta in cadrul Comitetului Executiv si va face public, in termen de maxim 30 de zile, rezultatul discutiilor;

1.2.11

Organizeaza seminarii de perfectionare, cu un continut de minim 4 ore, pentru fiecare categorie de dans in parte. Seminarul va fi alcatuit din 4 ore practice si 4 ore de teorie. In cazul juratilor care pot dovedi experienta profesionala la cel putin 10 competitii din ultimii 2 ani, acestia participa doar la proba practica, nu si cea teoretica. Aceasta metoda intra in vigoare dupa confirmarea juratului ca a luat la cunostiinta toate aspectele si criteriile de jurizare UDSR. Juratii cu o experienta foarte ridicata pot fi licentiati de catre Comisia de Jurati, acestia avand la dispozitie materialul necesar pentru a lua la cunostiinta toate criterile de jurizare agreate de UDSR;

1.2.12

Organizeaza examenele de licenta pentru jurati;

1.2.13

Analizeaza jurizarea in paralel si acorda calificative;

1.2.14

Asigura intocmirea Proceselor verbale ale sedintelor Comisiei;

1.2.15

Poate decide schimbarea Presedintelui de Juriu.

capitol ii

REGULAMENTUL juratilor

2.1

CODUL DE CONDUITA AL JURATILOR

2.1.1

CONFLICTE DE INTERESE
Un conflict de interese reprezinta orice interes, relatie, asociere sau activitate, care este incompatibila cu obligatia unui arbitru, de a asigura arbitrarea tuturor concurentilor, pe baza meritelor acestora, fara nici o partinire sau constrangere.
Conflictele de interese apar in special, atunci cand interesele personale ale unui arbitru influenteaza modul in care arbitreaza acesta sau capacitatea sa de a actiona, in interesul UDSR, care este acelasi cu interesul concurentilor.
Un arbitru trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese stabilite, prin acest Cod si are obligatia de a se retrage din cadrul Comisiei de Jurizare, in cazul in care se iveste o astfel de situatie reala.

2.1.2

Reguli de comportament pentru arbitri:
a. Anunta Presedintele Juriului, se va retrage din comisia de jurizare si nu va juriza momentele cu nici o ocazie, daca stie sau considera, ca starea sa fizica si/sau psihica nu ii permite sa isi desfasoare activitatea, in mod corespunzator;
b. Anunta Presedintele Juriului, se va retrage din comisia de jurizare si nu va juriza momentele, cu nici o ocazie, daca o persoana care concureaza in cadrul acelei categorii este un membru de familie al sau (pana la rude de gradul patru) sau in cazul in care, are o relatie de notorietate, cu una dintre persoanele care concureaza, ceea ce face, ca activitatea sa de jurizare, in cadrul acelei categorii, sa fie considerata nepotrivita.
Pentru o mai buna clarificare, termenul de familie apropiata sau mai departata include orice persoana, cu care arbitrul este inrudit, direct sau prin casatorie, prin alianta, pana la veri de gradul IV, prin adoptie sau cu care arbitrul traieste sau cohabiteaza;
c. Nu va accepta bani, premii, articole sau lucruri cu valoare materiala, favoruri sau promisiuni;
d. Nu va deforma sau ascunde adevarul, in legatura cu nivelul sau de acreditare sau experienta;
e. Nu va face nici o declaratie falsa in legatura cu licenta sa de jurizare;
f. Nu va ameninta sa puncteze o pereche intr-un anumit fel, cu scopul de a obtine un avantaj pentru sine sau pentru o terta parte sau cu scopul de a constrange concurentii sa faca sau sa nu faca ceva, astfel incat sa afecteze in mod incorect rezultatul unei competitii;
g. Nu va ameninta verbal sau folosind limbajul corpului (gesturi si expresii faciale) nici un concurent, cu scopul de a afecta/ influenta rezultatul unei competitii;
h. Nu va antrena, preda sau da sfaturi, nici unui dansator, care participa la o categorie in cadrul careia jurizeaza, pe tot parcursul competitiei;
i. Se va abtine de la luarea in public, a unei pozitii partinitoare, in legatura cu orice concurent pe care il jurizeaza;
j. Nu va incerca, in nici un mod, sa influenteze sau sa intimideze un alt jurat; daca nu este membru al comisiei de jurizare, de la o competitie,
k. Nu va discuta cu nici unul dintre jurati inclusi in cadrul acestei comisii, in legatura cu modul in care s-a prezentat un concurent, care participa la acea competitie, inainte de premierea finala;
l. Nu va discuta modul in care s-a prezentat un anumit concurent, cu concurentul respectiv, inainte de incheierea rundei finale, in cadrul oricarei competitii in care jurizeaza;
m. Nu va incerca sa influenteze rezultatul unei competitii, in alt mod, decat notand toti participantii, pe baza calitatilor pe care le-au demonstrat, in cadrul competitiei respective;
n. Nu va puncta sau ameninta ca puncteaza un moment artistic, in alt mod, decat pe baza calitatilor demonstrate de aceasta, in cadrul competitiei;
o. Nu se va angaja in nici o actiune care are ca scop obtinerea unui avantaj injust, pentru un concurent, in defavoarea altor concurenti;
p. Daca discuta cu alti colegi jurati, spectatori, concurenti sau antrenori, in timpul desfasurarii unei competitii, nu ii este permis sa discute despre modul in care s-a prezentat vreun concurent pe care il arbitreaza, pana nu se incheie runda tuturor sectiunilor la care participa respectivul;
q. Cand este insarcinat cu responsabilitati de arbitraj, in cadrul unei competitii, indiferent de statutul competitiei, juratul nu se va afla sub influenta bauturilor alcoolice sau halucinogene, psihotrope sau medicatie antidepresiva, pe perioada desfasurarii efective a jurizarii;
r. Se interzice discutia cu concurenti, antrenori sau alte persoane, care nu fac parte din oficialii competitiei, pe tot parcursul acesteia.

2.1.3

Conduita arbitrilor:
a. Arbitri ocupa o pozitie, care trebuie sa le confere increderea celorlalti, in calitatile lor de jurati. Drept urmare, se cere un standard mai ridicat de conduita din partea juratilor, decat din partea altor persoane, inainte, in timpul si dupa desfasurarea competitiilor in cadrul carora arbitreaza.
b. Arbitrul va respecta urmatoarele reguli de conduita, astfel incat sa sustina cele mai ridicate standarde :
– Conduita unui arbitru, atat in momentul in care jurizeaza, cat si atunci cand nu face asta, trebuie sa respecte principiile spiritului unei competitii;
– Un jurat nu trebuie sa se comporte in mod indoielnic sau nepotrivit in public sau in orice ocazie legata de dans, indiferent de calitatea cu care sunt investiti membrii publicului (inclusiv concurenti, spectatori si reprezentanti ai mass-media);
– Sa fie consecvent si obiectiv in deciziile sale. Un jurat partinitor sau inconsecvent submineaza insusi fundamentul unei competitii;
– Sa nu puna la indoiala in mod public, judecata, onestitatea sau increderea colegilor sai de la masa juriului;
– Sa-si mentina si sa-si dezvolte abilitatile de jurizare, informandu-se asupra noutatilor privind tehnica, stilul si principiile solide de arbitraj, stabilite de UDSR.

2.2

DREPTURILE JURATULUI

2.2.1

Sa fie ales in comisia de jurizare;

2.2.2

Sa jurizeze competitiile zonale, nationale si internationale la care este invitat, conform licentei pe care o detine;

2.2.3

Sa participe la cursurile de perfectionare organizate de catre UDSR;

2.2.4

Sa participe la concursurile si examenele organizate de UDSR, pentru promovarea si avansarea in rang;

2.2.5

Sa faca sesizare, catre Comisia de Jurati, in cazul in care a fost agresat verbal sau fizic;

2.2.6

Sa fie informat, in timp util, asupra programului competitiei si a categoriilor pe care le jurizeaza;

2.2.7

Sa solicite, in cazul in care a facut o eroare, Presedintelui de Juriu si Secretarului competitiei, imediat dupa runda jurizata, corectarea acelei erori;

2.2.8

Sa refuze participarea ca jurat la o competitie, cu motiv justificat, cu minimum doua saptamani inainte de desfasurarea acesteia, anuntand Presedintele Juriului, Secretarul competitiei si organizatorul;

2.2.9

Juratii invitati la competitiile UDSR presteaza serviciile, pe baza unui contract de colaborare, in baza caruia, sa fie remunerat corespunzator, pentru activitatea ca jurat la respectiva competitie, sa i se asigure cazarea si masa, pe perioada competitiei, precum si contravaloarea transportului 8 litri/100 km.

2.3

OBLIGATIILE JURATULUI

2.3.1

Sa respecte criteriile de jurizare si sa fie corect in ceea priveste functia sa in UDSR;

2.3.2

Sa respecte cele scrise pe foaia de jurizare de catre secretariat;

2.3.3

Sa se abtina de la orice fel de comentariu, asupra modului in care danseaza concurentii;

2.3.4

Sa anunte Presedintele Juriului, ca in comisia de jurati sau printre concurenti, se afla un membru al familiei sale (pana la rude de gradul patru), sau in cazul in care, are o relatie de notorietate cu una dintre persoanele care concureaza, ceea ce face ca, activitatea sa de jurizare, in cadrul acelei competitii, sa fie considerata nepotrivita;

2.3.5

Conduita vestimentara trebuie sa aiba insemnele UDSR/FRDS pe care le poate achizitiona prin departamentul de vanzari al Organizatiei;

2.3.6

Sa aiba obligatoriu la gat legitimatia de jurat UDSR;

2.3.7

Sa fie prezent la sala de concurs, intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare, anuntandu-si prezenta Presedintelui Juriului, cu minimum 30 de minute inainte de inceperea competitiei, conform programului (invitatiei). In cazul in care, este
anuntat, de catre Presedintele Juriului, trebuie sa se prezinte la ora stabilita de catre acesta;

2.3.8

Sa ia cunostinta de programul competitiei;

2.3.9

Sa fie disponibil pentru indeplinirea indatoririlor de arbitru, conform programului;

2.3.10

Sa se comporte, in timpul competitiei, de asa maniera, incat sa mentina buna reputatie a dansului si a UDSR;

2.3.11

Daca un arbitru este invitat sau numit, pentru arbitrarea unui concurs si accepta aceasta invitatie sau numire, va confirma, comunicand in scris, in timp util;

2.3.12

In cazul in care, si-a dat acceptul de a arbitra la o competitie, dar totusi nu se poate prezenta, din motive obiective, prin declaratie pe propria raspundere, juratul are obligatia sa anunte organizatorul, Presedintele Juriului si secretariatul. Presedintele Juriului va decide daca trebuie adaugata, pe lista de arbitri, o alta persoana, care sa completeze necesarul de arbitri, pentru buna desfasurare a competitiei, organizatorul urmand sa suporte cheltuielile aferente. In cazul nerespectarii acestui articol, Presedintele de Juriu va consemna in raport, absenta nemotivata a persoanei in cauza si va sesiza Comisia de Disciplina, care va stabili sanctiunea corespunzatoare;

2.3.13

In timpul desfasurarii unei competitii, juratii trebuie :
a. Sa respecte programul de concurs (sa fie prezent in spatiul de dans, inainte de inceperea fiecarui moment din competitie, pe care trebuie sa o arbitreze);
b. Sa pastreze o distanta corespunzatoare unii fata de altii si intr-un loc in care sa nu interactioneze cu concurentii;
c. Sa arbitreze in mod independent si sa nu-si compare notele cu ale altor jurati;
d. Daca arbitrajul se face direct pe foaia de arbitraj, juratul trebuie sa noteze si sa semneze fisele de arbitraj cu cerneala sau pix, inclusiv litera sau cifra care il desemneaza, si sa-si puna initialele, de fiecare data cand face o modificare, pe fisa de arbitraj;
e. Sa nu incerce, sub nici o forma, sa afle vreun rezultat sau punctaj intermediar al altor arbitri din cadrul competitiei, inainte de sfarsitul acesteia.

2.4

INTERDICTIA DE A JURIZA

2.4.1

Nu pot sa arbitreze intr-o competitie, jurati care au printre concurenti membri de familie (pana la rude de gradul 4);

2.4.2

Nu pot sa arbitreze, in aceeasi competitie, jurati care sunt rude;

2.4.3

Nu pot sa arbitreze aceleasi momente cei care sunt de la acelasi club. 
In acest caz, se va lua in considerare ori nota Presedintelui de Juriu, ori media dintre notele celorlalti jurati de la masa de arbitraj;

2.4.4

Arbitrul care accepta arbitrarea concursului unde incalca aliniatul 2.4.1., 2.4.2. sau 2.4.3., va fi suspendat si pasibil de sanctiune, conform Regulamentului Comisiei de Disciplina.

2.5

NUMARUL DE JURATI

Numarul de jurati la competitiile UDSR, cat si la cele afiliate organizatiei, trebuie sa fie :
a. CONCURSURI ZONALE – minim 4 jurati + Presedinte de Juriu;
b. CONCURSURI NATIONALE – minim 6 jurati + Presedinte de Juriu;
c. CONCURSURI INTERNATIONALE – minim 8 jurati + Presedinte de Juriu;
d. CONCURSURI NATIONALE, CUPA ROMANIEI – minim 16 jurati + Presedinte de Juriu (pentru fiecare Categorie de dans individuala).

2.6

JURATII DIN STRAINATATE

Invitarea arbitrilor din strainatate se poate realiza cu acordul Comisiei de Jurati pentru a realiza, cu o zi inainte de competitie, instructajul acestora spre normele si criteriile de jurizare UDSR.

2.7

COMPETITIILE DIN STRAINATATE

2.7.1

Competitiile externe afiliate UDSR vor avea parte de o instruire a criteriilor de jurizare UDSR, in cazul juratilor straini;

2.7.2

La competitiile externe afiliate UDSR vor fi propusi cate 4 arbitri romani pentru fiecare eveniment, din care unul va fi Presedinte de Juriu si va sustine cursul celor straini;

2.7.3

Dupa cursul de instruire al juratilor straini, acestia vor fi adaugati in lista juratilor deja afiliati UDSR;

2.7.4

juratii romani care au arbitrat competitii in strainatate, vor prezenta un raport scris in maximum 10 zile lucratoare de la data intoarcerii in tara.

2.8

RECLAMATII CU PRIVIRE LA JURATI

2.8.1

Toate reclamatiile cluburilor UDSR, privind o presupusa incalcare a Codului, trebuie transmise in scris, Comisiei de Arbitri;

2.8.2

O reclamatie nu va fi luata in considerare, decat daca, sunt respectate urmatoarele criterii de transmitere:
a. Reclamatia trebuie facuta in scris, semnata de catre reprezentantul oficial al reclamantului si transmisa Secretarului General, in termen de 10 (zece) zile de la data la care a avut loc presupusa incalcare a Codului, impreuna cu probele care sustin reclamatia;
b. Reclamatia trebuie inregistrata in Registrul de Intrare/Iesire a UDSR, urmand a fi transmisa Comisiei de Jurati;
c. Clubul membru al UDSR trebuie sa specifice numele intreg, adresa si detaliile de contact ale reclamantului/ilor si trebuie sa isi dea acordul, in scris, ca va oferi probe si ca va face tot ce ii sta in putiinta, ca persoanele care au cunostinta despre aceasta problema, sa poata fi audiate, in legatura cu probele respective;

2.8.3

Presedintele Comisiei de Jurati are obligatia sa sesizeze Comisia de Disciplina, sa inceapa o investigatie, oricand considera ca a avut loc o incalcare a regulamentelor.

2.9

TIPURI DE SANCTIUNI

2.9.1

Avertisment scris;

2.9.2

Amenda de 100 Lei, aplicata oricarui jurat sau Presedinte de Juriu, in cazul intarzierii la orice competitie;

2.9.3

Amenda (intre 200-2.000 Lei);

2.9.4

In cazul in care, Comisia constata o calitate nesatisfacatoare, a prestatiei unui arbitru, poate decide impunerea catre acesta, a unui numar mai mare de seminarii de Basic, fata de cele obigatorii, cerute de prezentul regulament, pentru ca persoana vizata sa-si pastreze dreptul de a arbitra in perioada urmatoare;

2.9.5

Suspendare pe o perioada determinata (intre 3 luni si 2 ani);

2.9.6

Anularea licentei de arbitru.

NOTA:
Redobandirea licentei de jurat se va face in urma reexaminarii, dupa o perioada hotarata de Comisia de Disciplina (intre 1 si 2 ani). Sanctiunile sunt date de Comisia de Disciplina, in functie de intentia si gravitatea incalcarilor.

2.10

DISPOZITII FINALE

2.10.1

Pentru incalcarile normelor prezentate in acest Regulament, se vor aplica sanctiuni, conform dispozitiilor art. 2.9, din Regulamentul Comisiei de Jurati. Aplicarea sanctiunilor se va face de catre Comisia de Disciplina;

2.10.2

Juratii care doresc sa ia parte la brigazi de arbitraj in paralel, vor respecta Ghidul pentru jurizare in paralel, care va fi atasat ca anexa la acest regulament.

capitol iii

REGULAMENTUL PRESEDINTELUI DE JURIU

3.1

DESEMNAREA PRESEDINTELUI JURIULUI

3.1.1

In cazul Concursului National si al Cupei Romaniei, Presedintele Juriului este numit de catre Comitetul Executiv. Un jurat trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese stabilite, prin acest Cod si are obligatia de a se retrage din cadrul Comisiei de Jurizare, in cazul in care se iveste o astfel de situatie reala.

3.1.2

In cazul concursurilor internationale din Romania, nationale sau zonale, acesta este numit de catre organizatori, cu aprobarea Presedintelui Comisiei.

3.2

ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI JURIULUI

3.2.1

Trebuie sa observe respectarea intocmai a regulamentelor UDSR in timpul competitiilor;

3.2.2

Presedintele Juriului nu poate arbitra, decat in caz de incapacitate a unui arbitru sau in cazuri speciale;

3.2.3

Presedintele Juriului trebuie sa fie prezent, la sala de concurs, cu minim 30 de minute inainte de inceperea competitiei, in caz de intarziere fiind pasibil de sanctiune, conform art. 2.9;

3.2.4

Presedintele Juriului trebuie sa verifice prezenta juratilor, cu 30 de minute inainte de inceperea competitiei.

3.3

INDATORIRILE PRESEDINTELUI JURIULUI, PRIVITOARE LA REGULAMENTELE TEHNICE

3.3.1

Verifica listele de arbitraj primite de arbitri;

3.3.2

Verifica daca exista conditii adecvate pentru jurizare;

3.3.3

Se asigura ca secretariatul este plasat separat de audienta si persoane  neautorizate.

3.4

INDATORIRILE PRESEDINTELUI JURIULUI, PRIVITOARE LA JURATI

3.4.1

Verifica daca juratii nominalizati sunt prezenti, cu 30 de minute inainte de inceperea competitiei si nominalizeaza alta persoana corespunzatoare, daca este nevoie;

3.4.2

Conduce sedinta tehnica inainte de inceperea competitiei;

3.4.3

Verifica daca juratii sunt prezenti, in sala de concurs, inainte de inceperea fiecarei runde;

3.4.4

Este obligat ca, pe parcursul unei competitii, sa urmareasca respectarea Codului de Conduinta, de catre toti arbitrii UDSR;

3.4.5

Previne  si mediaza orice afront adus juratilor;

3.4.6

Daca Presedintele Juriului considera ca un jurat din cadrul comisiei pe care o prezideaza a incalcat Codul de Conduita, acesta este obligat sa avertizeze juratul respectiv si sa ia masuri imediate. 

In functie de gravitatea faptei (sau repetarea aceleiasi abateri,dupa mustrare, in cadrul aceleiasi competitii), Presedintele Juriului poate inlocui un arbitru cu un altul, pentru restul competitiei;

3.4.7

In situatii exceptionale (medicale sau o alta situatie limita), Presedintele Juriului poate schimba unul sau mai multi arbitri, in timpul desfasurarii evenimentului.

3.5

INDATORIRILE PRESEDINTELUI JURIULUI, IN TIMPUL COMPETITIILOR

3.5.1

In situatii exceptionale (medicale sau o alta situatie limita), Presedintele Juriului poate schimba unul sau mai multi jurati, in timpul desfasurarii evenimentului.

3.5.2

Hotaraste modul de rezolvare al situatiilor conflictuale sau al problemelor aparute in timpul competitiei, urmand ca, deciziile respective sa fie analizate ulterior, de Comisia de Jurati;

3.5.3

Se asigura ca nu exista acces la foile de arbitraj, pana la finalul competitiei;

3.5.4

In situatii speciale, Presedintele Juriului poate indeplini si functia de Observator  Competitional.

3.6

INDATORIRILE PRESEDINTELUI JURIULUI, DUPA COMPETITIE

3.6.1

Are obligatia de a completa Raportul Presedintelui Juriului si de a-l trimite Comisiei de Jurati, la terminarea competitiei (in decurs de 4 zile lucratoare). Raportul trebuie sa cuprinda toate sesizarile privind incalcarea principiilor de arbitraj sau incalcarile grave ale regulamentului UDSR de catre jurati;

3.6.2

Activitatea Presedintelui de Juriu se incheie odata cu depunerea Raportului respectivei competitii. Arbitrul UDSR, care a indeplinit functia de Presedinte al Juriului, nu poate primi nici o alta insarcinare la o competitie, desfasurata sub egida UDSR, pana la predarea Raportului si incheierea tuturor indatoririlor sale, fata de competitia respectiva;

3.6.3

In cazul in care, apar litigii intre oficialii unei competitii, Presedinte Juriului este cel care ia decizia finala.

capitol iv

LICENTA DE ARBITRU

4.1

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENTIERE

Examenul de lincentiere consta in 2 probe :

  • Proba teoretica;
  • Proba practica.

4.1.1

Proba teoretica  consta in :

– Conduita;
– Regulament;
– Drepturi;
– Obligatii;
– Interdictii.

4.1.2

Proba practica este consta in stabilirea criteriilor de arbitraj pe baza unor materiale video

4.2

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENTIERE

4.2.1

Jurat Categorie 1 (zonal si national):

– Sa participe la seminarii organizate de catre UDSR;
– Sa participe la 8 ore din workshop-le organizate de catre UDSR;
– Sa participe la 8 ore din workshop-le agreate de catre UDSR;
– Sa aiba la activ 2 competitii jurizate in paralel (Shadow Judge).

4.2.2

Jurat Categorie 2 (zonal, national si international):

– Sa participe la seminarii organizate de catre UDSR;
– Sa participe la 4 ore din workshop-le organizate de catre UDSR;
– Sa participe la 4 ore din workshop-le agreate de catre UDSR;
– Sa aiba la activ 3 competitii jurizate in paralel (Shadow Judge);
– Sa aiba minim 1 an experienta de jurat Categoria 1;
– Sa aiba minim 5 competitii arbitrate de nivel Categorie 1.

4.3

SEMINAR SI WORKSHOP

4.3.1

Seminarele de licentiere UDSR pentru jurati de CATEGORIA 1 se vor organiza de doua ori pe an. Unul dintre ele se va organiza la Bucuresti in luna ianuarie a fiecarui an, iar al doilea se va desfasura in alt oras anuntat de catre UDSR in luna iulie a fiecarui an;

4.3.2

Clasele de Workshop organizate de UDSR vor fi anuntate cu 30 de zile inainte ca acestea sa se desfasoare.

4.4

JURIZAREA IN PARALEL (SHADOW JUDGE)

4.4.1

Jurizarea in paralel este o etapa obligatorie pentru care cei care isi doresc licenta de CATEGORIE 1 sau CATEGORIE 2;

4.4.2

Cei care doresc sa participe la examenul de licentiere de CATEGORIE 1, trebuie sa jurizeze in paralel cel putin doua competitii de nivel zonal sau national cu rezultat pozitiv consecutiv;

4.4.3

Cei care doresc sa participe la examenul de licentiere de CATEGORIE 2, trebuie sa jurizeze in paralel cel putin doua competitii de nivel national cu rezultat pozitiv consecutiv si o competitie internationala;

4.4.4

Fiecare arbitraj in paralel este sustinut pe categoria din care juratul face parte;

4.4.5

Cererea de jurizare in paralel se poate completa in lunile decembrie sau august ale fiecarui an;

4.4.6

Jurizarea in paralel este notata de catre juratul caruia participantul ii este atribuit si verificat de catre Presedintele de Juriu.

4.5

DREPTUL DE JURIZARE

Un jurat are dreptul de a arbitra competitii de dans , organizate sub egida UDSR, daca indeplineste urmatoarele conditii:

– Sa detina Certificat pentru licenta de arbitraj (pentru categoria respectiva);
– Sa aiba achitata cotizatia pe anul curent.

4.6

EXAMENULUI DE OBTINERE A LICENTEI DE ARBITRU

4.6.1

Examenul de obtinere a licentei sau de avansare in clasa se organizeaza la o data care va fi anuntata de catre Comisia de Jurizare a UDSR, cu cel putin 30 de zile inainte; 

4.6.2

La acest examen, au dreptul sa participe toti membrii UDSR, care intrunesc conditiile prevazute la Art. 4.2;

4.6.3

Comisia de examinare va fi compusa din minimum trei persoane. Componenta comisiei este propusa de catre Colegiu de Jurati si este validata de catre Comitetul Executiv;

4.6.4

Examenul va contine  probe teoretice si practice si va fi scris si oral, conform   metodologiei de avansare in clasa sau obtinerea licentei de jurat, elaborata de catre Comisia de Jurati;

4.6.5

Rezultatele examenului vor fi anuntate in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data examenului;

4.6.6

Candidatii pot depune contestatii privind rezultatul examenului, in termen de 5  zile lucratoare, de la data anuntarii acestuia.

capitol v

LICENTA DE PRESEDINTE DE JURIU

5.1

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENTIERE

5.1.1

Sa detina licenta de arbitru categoria 2 de cel putin 2 ani;

5.1.2

Sa participe la forumul organizat de Comisia de Juriu pentru Presedintii de Juriu;

5.1.3

Sa efectueze, in paralel functia  de Presedinte de Juriu, pe parcursul a doi ani, la cate 6 competitii pe an.